Promocje
Wykaszarka splinowa Husqvarna 535RX
Wykaszarka splinowa Husqvarna 535RX

3 399,00 zł

Cena regularna: 3 699,00 zł

Najniższa cena: 3 699,00 zł

2 763,41 zł

Cena regularna: 3 007,32 zł

Najniższa cena: 3 007,32 zł
szt.
Wykaszarka splinowa Husqvarna 545RX
Wykaszarka splinowa Husqvarna 545RX

4 299,00 zł

Cena regularna: 4 699,00 zł

Najniższa cena: 4 699,00 zł

3 495,12 zł

Cena regularna: 3 820,33 zł

Najniższa cena: 3 820,33 zł
szt.
Wykaszarka spalinowa Husqvarna 545RXT
Wykaszarka spalinowa Husqvarna 545RXT

4 790,00 zł

Cena regularna: 5 190,00 zł

Najniższa cena: 5 190,00 zł

3 894,31 zł

Cena regularna: 4 219,51 zł

Najniższa cena: 4 219,51 zł
szt.
Wykaszarka spalinowa Husqvarna 525RX Mark II
Wykaszarka spalinowa Husqvarna 525RX Mark II

2 349,00 zł

Cena regularna: 2 649,00 zł

Najniższa cena: 2 649,00 zł

1 909,76 zł

Cena regularna: 2 153,66 zł

Najniższa cena: 2 153,66 zł
szt.
Torba na pilarkę
Torba na pilarkę

154,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

Najniższa cena: 190,00 zł

125,20 zł

Cena regularna: 154,47 zł

Najniższa cena: 154,47 zł
szt.
Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI
UWAGA! Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.
1. Niniejsza karta gwarancyjna może być wystawiana wyłącznie na towary wprowadzone do obrotu w Polsce przez firmę Husqvarna Poland Sp. z o.o., ul. Wysockiego 15 B, 03-371 Warszawa i sprzedawane w Autoryzowanych Punktach Dilerskich sieci Husqvarna w Polsce.
2. Karta gwarancyjna jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie z dokumentem zakupu. Nie wydaje się duplikatów kart gwarancyjnych.
3. Karta gwarancyjna musi być wystawiona w dniu sprzedaży. Karta bez wypełnionych wszystkich rubryk jest nieważna.
4. Dane sprzedawcy i data sprzedaży na karcie gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży muszą być identyczne.
5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Obsługi dołączoną do maszyny i
przestrzegania podanych w niej zasad użytkowania, obsługi i konserwacji.
6. Gwarancji udziela Husqvarna na okres:
a. 24 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej
b. 12 miesięcy od daty zakupu w obrocie profesjonalnym
7. W przypadku wykupienia pakietu Husqvarna Care TM Gwarancja Plus okres gwarancji, jej zakres oraz postanowienia regulują „Warunki Gwarancji Plus Husqvarna Care TM ” dostępne w autoryzowanym punkcie sprzedaży dilera Husqvarna oraz na stronie internetowej www.husqvarna.com.
8. Powyższe okresy gwarancyjne warunkowane są przeglądami urządzenia, jeżeli wymóg ich wykonania wynika z dołączonej do towaru instrukcji obsługi lub określony jest w „Warunkach Gwarancji Plus
Husqvarna CareTM ”. Brak przeglądów anuluje roszczenia wynikające z tytułu gwarancji.
9. Zamontowane w produktach silniki spalinowe oraz przekładnie napędowe innych producentów niż Husqvarna objęte są odrębną gwarancją danego producenta.
10. Do przyjmowania zgłoszeń reklamacji, wykonywania napraw reklamacyjnych i przeprowadzania wynikających z instrukcji obsługi konserwacji i przeglądów, uprawnione są wyłącznie autoryzowane serwisy firmy Husqvarna. Aktualny wykaz serwisów dostępny jest na stronie www.husqvarna.com oraz pod numerem telefonu 022 330 96 00.
11. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad materiałowych lub montażowych. Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń związanych z uszkodzeniem towaru oraz roszczeń związanych z utratą zysków lub poniesionych kosztów wynikających z uszkodzenia towaru.
12. Urządzenie zgłaszane do reklamacji musi być kompletne, (z zespołem roboczym), i znajdować się w stanie, w jakim nastąpiło uszkodzenie (bez demontażu i czyszczenia). Punkt serwisowy zobowiązany jest wydać osobie zgłaszającej reklamację "Protokół przyjęcia do reklamacji".
13. Naprawa reklamacyjna winna być wykonana w terminie do 30 dni kalendarzowych. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy w przypadku wystąpienia konieczności importu niezbędnych do wykonania naprawy części zamiennych lub gdy urządzenie wymaga dokonania dodatkowej ekspertyzy technicznej.
14. Gwarancja nie obejmuje napraw (wymiany zespołów lub części, przeglądów i regulacji) wynikających z normalnego zużycia części i zespołów, do których należą: elementy układu tnącego/roboczego, bębny sprzęgła, sprzęgła, taśmy hamulca, paski klinowe i zębate, koła napędowe, sprężyny, amortyzatory, świece zapłonowe, żarówki, zabezpieczenia, filtry, dysze, membrany, zawory, elementy gumowe oraz
uszczelki, czujniki zderzeniowe i koła jezdne robotów koszących.
15. Gwarancja nie obejmuje przeglądów i regulacji oraz wymiany zespołów/części zużytych w wyniku eksploatacji. Nie podlegają także gwarancji uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia ze zużytymi częściami/zespołami.
16. W okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych należy stosować olej Husqvarna lub jego odpowiednik zalecany przez Autoryzowane Punkty Dilerskie - o ile instrukcja obsługi nie stanowi inaczej.
17. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
a. stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi.
b. pracy urządzeniem pomimo wystąpienia objawów usterki
c. niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji i obsługi okresowej.
d. niewłaściwego przechowywania lub przewożenia sprzętu.
e. dokonywania napraw, regulacji lub zmian konstrukcyjnych poza autoryzowaną siecią serwisową firmy Husqvarna.
f. stosowania niewłaściwych, nieoryginalnych i nie zatwierdzonych do obrotu przez Husqvarna części, podzespołów, akcesoriów lub osprzętu (np. prowadnicy, łańcucha, głowicy żyłkowej, tarczy tnącej, szczotki, lemiesza, przyczepki, itp.). g. użytkowania maszyny niekompletnej lub ze zużytymi zespołami/częściami.
h. stosowania innych niż zalecane w instrukcji obsługi materiałów pędnych, smarów lub olejów.
18. Niniejsza gwarancja jakości gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZUH Henryk Zasuń

ul. Częstochowska 33A

42-253 Janów

tel. 34 32 78 222

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl